» Klassisk massage » Taktil massage » Priser » Lotorp » Produkter » Kontakt

Kvalitetssäkring

Eva "Edda" Franzén har genomgått kurs och erhållit diplom i: Förbättrad andnings-teknik enligt Lotorp.

Bakgrund

Metoden skapades av Janne Karlsson 2003 då han specifikt började arbeta med andningens muskulatur.

Han hade noterat som ambulansförare att svårt sjuka människor andades på ett väldigt ineffektivt sätt. När Janne Karlsson senare arbetade som massör med de erfarenheter han hade från sin ambulanstjänst, växte gradvis en kunskap fram som blev den andningsterapi som i dag kallas Lotorpsmetoden.

Läs mer om Lotorpsmetoden här»

 

 


 

Lotorpsmetoden


Thoracal mobilisering

Lotorpsmetoden inriktar sig på bearbetning av andningsmuskulaturen med manuella terapier, med avsikt att öka rörligheten i bröstkorgen, därav namnet Thoracal mobilisering.

I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre och det är av stor vikt att patienten regelbundet utför dessa övningar för att komma tillbaka till en bra andningsteknik.

Under en behandling genomförs ett antal
ordentliga utandningar där patienten får hjälp av terapeuten med att verkligen tömma lungorna. Detta är viktigt eftersom det normalt är just utandningen patienter har problem med.

Effekten av Lotorpsmetoden är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en förbättring av problem som kan ha varat i åratal.

Ett fullt Lotorpsprogram innebär 5 st 70 minuters- behandlingar. Mellan varje behandling bör det vara ca 2-3 veckor då man tränar på sina andningsövningar som man får av sin massage-terapeut.

Priser (inkl. moms):

Fullt Lotorps-program ( 5 st 70 minuters massagebehandlingar):
3 700 kr

Lotorpsbehandling 70 min:
800 kr

 

 

 

Exempel på andningsövning

Thoracal bandövning

1. Placera thoracal-bandet under bröstet.
Tag ett djupt andetag och andas ut.

2. Spänn fast och montera på bandet när
du har bröstkorgen i utandningsläge.
Spänn lagom hårt.

Börja övningen med att andas ett djupt andetag. Fyll bröstkorgen högt upp och andas sedan normalt i ca 5-7 andetag.

Ta ett nytt djupt andetag och gör om det samma med
de normala andetagen. Gör detta 3 -5 ggr om dagen.

Behöver du spänna bandet efter ett antal övningar så gör det. Övningen kan skapa
kvävningskänslor och hosta men på sikt lindrar övningen besvär och ökar välmåendet.

© 2016 ATELJÉ EDDA | Centrumvägen 6, 747 31 Alunda | Telefon: 076-233 65 19 | web@ateljeedda.se